Muzeum Ziemi Mińskiej

Muzeum Ziemi Mińskiej

Muzeum zlokalizowane w budynku hrabiny Łubieńskiej oraz MZM Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Założone na podstawie uchwały Rady Miasta. W zbiorach Muzeum znajdują się kolekcje poświęcone historii miasta i rejonu oraz 7 Pułku Ułanów Lubelskich, pamiątki fotograficzne, dokumenty, kolekcja ikonograficzna, mapy. Muzeum organizuje wystawy czasowe, wydaje publikacje, prowadzi działalność edukacyjną, lekcje muzealne i spotkania poświęcone historii, koncerty, współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Towarzystwem Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Bractwem Rycerskim Ziemi Mińskiej, Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki w Mińsku Mazowieckim.

 

Technologie:

RWD / WORDPRESS